ROSE OF NO MAN'S LAND

Liên hệ

Số lượng

Total billl ≤ 1.000.000 VND can use COD payment method
 Total bill > 1.000.000 VND, please pay in advance via Bank Account Transaction 
∗ Free ship for bill from 1.000.000 VND

 Có rất nhiều giai thoại xung quanh mùi hương với cái tên ấn tượng nhất của Byredo – Rose of No Man’s Land. Phần lớn đều hiểu không đúng về cái tên này, cho đến khi đọc về câu chuyện phía sau mùi hương. 

 

Đọc thêm tại đây.

Facebook Chat